ÚvodProduktyMonitorovacie systémy

Monitorovacie systémy

Monitoracie systémy sa v súčasnej dobe stávajú nenahraditeľným pomocníkom podnikateľov, majiteľom prevádzok či bezpečnostným pracovníkom. Vďaka rozvoju digitálnych technológií a poklesu cien týchto monitorovacích zariadení, firmy čoraz viac využívajú kamerové systémy na monitorovanie svojich priestorov ako jeden z prvkov ochrany pred nepovolanými narušiteľmi. Okrem jednoduchých aplikácií si väčšina zákazníkov vyžaduje komplexné systémové riešenie monitorovacích kamerových zariadení, ktoré je plne prispôsobené ich požiadavkám.

Naša ponuka

Na základe požiadaviek od zákazníka sme schopný pripraviť najvhodnejší návrh kamerového riešenia monitorovania podľa potrieb a špecifikácie s možnosťou rozšírenia zabezpečovacieho systému v budúcnosti. V našej ponuke nájdete širokú paletu monitorovacích a zabezpečovacích zariadení s kompletným balíkom služieb ako sú:

  • návrh riešenia monitorovacích systémov,
  • vypracovanie projektu,
  • montáž kamerových systémov,
  • budovanie prenosových trás (pre prenos riadiacich dát a obrazu), rádiové trasy, trasy vedené optickým káblom, trasy vedené metalickým káblom,
  • budovanie monitorovacích dispečerských pracovísk,
  • spracovanie a archivácia obrazu na záznamové média,
  • poradenská činnosť pri vybavovaní legislatívnych náležitostí spojených s prevádzkou kamerových systémov.

Projekty

Naša spoločnosť sa podieľa na projekte „Bezpečné mesto", v rámci ktorého sa budujú monitorovacie kamerové systémy pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti v mestách. Ponúkame komplexné riešenie bezpečnostných technických zariadení na sledovanie vytipovaného priestoru v mestách:

Široké možnosti využitia monitorovacích zariadení a kamerového systému

Väčšina firiem využíva kamerové systémy len v klasickej CCTV oblasti, t.j. monitorovanie priestoru za účelom jeho zabezpečenia Vďaka pokročilému vývoju monitorovacím a digitálnym technológiám zaznamenávajú IP kamery ohromný rozmach aj v iných segmentoch. Monitorovacia technika umožňuje prepojenie s počítačom a tak vytvára skutočne inteligentné a produktívne využitie ponúkaných možností v oblasti kamerových riešení. Kamerové systémy v súčasnosti využívajú výhody sveta IT. Počítačové siete dnes dokážu pomocou Internet Protokolu prepojiť ľubovoľne vzdialené miesta sveta. IP kamery ich umožňujú sledovať cez živý obraz, čo v spojení s prenosom hlasu rozširuje možnosti telefonovania bez potreby ďalšieho špecializované zariadenia, lebo všetko je postavene na štandardných IT technológiách, od výstupu dát z kamery (RJ45) , cez ich prenos až po ich ukladanie a vyhodnocovanie.