ÚvodProduktyPočítačové siete

Počítačové siete

Prenos dát je jedným z najdôležitejších atribútov súčasnej doby a to je dôvod prečo sa počítačové siete stávajú nevyhnutným  a nezastupiteľným komunikačným prostriedkom.

Rozsiahlu pozornosť venujeme budovaniu počítačových sietí typu LAN (Local Area Network) aj WAN (Wide Area Network). Realizujeme prepojenia počítačov v prostredí sieťových technológií Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, Token Ring, prostredníctvom metalických a optických káblov, ako aj pevných a komutovaných liniek.

V oblasti Wireless riešení ponúkame návrh a realizáciu bezdrôtových sieti pre vybudovanie kvalitnej a rýchlej sieťovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude zárukou bezproblémového chodu IT v spoločnosti.

Ponúkame:

 • tienené a netienené štruktúrované kabeláže Brand-Rex Millenium, R&M freenet, KELine, AT&T Systimax
 • rozvody presného času, TV rozvody, závodný rozhlas...
 • aktívne sieťové komponenty 3Com, HP, Cisco, Compaq...
 • Siete WAN na protokoloch PPP, Frame Relay...
 • Našim zákazníkom poskytujeme komplexný balík služieb.

Realizujeme:

 • komplexné riešenia od analýzy, cez návrh, projekciu až po realizáciu, vrátane hardware a OS
 • dlhodobú údržbu počítačových sietí
 • návrh optimálneho riešenia mikrovlného spoja
 • dodávka mikrovlných spojov a sieti na kľúč
 • návrh a výroba stožiarov a konzol vrátane statických posudkov
 • dodávky technologických celkov
 • montážne a servisné práce

Cieľom je dlhodobá spolupráca s našimi klientami pri riešení ich problémov. V našej stratégii sa opierame o spoluprácu a know-how našich renomovaných obchodných partnerov. Našim klientom garantujeme realizáciu projektov s využitím špičkových informačných technológií, v súlade so svetovým trendom.