ÚvodReferencie

Referencie

Štruktúrovaná kabeláž

ABB, Košice
Daňové úrady
Draka Comteq Prešov
DSS Sečovce
Elektra reklama s.r.o., Prešov
EKO SVIP s.r.o. - Sabinov
FNsP Prešov - Internistický pavilón
Geologický ústav Dionýza Štúra, Spišská Nová Ves
Glunz & Jensen s.r.o., Bratislava
HO PZ SR, Zboj a Vyšné Nemecké
Honeywell Prešov
JEDNOTA SD
K+K a.s., Košice
KOSIT a.s., Košice
Košický samosprávny kraj
Krajské riaditeľstvo PZ SR, Prešov
Krajský úrad práce, Prešov
Lear, Prešov
Mestské úrady
MILK-AGRO spol. s r.o.
MFN Martin
Minsterstvo obrany
NAY Elektrodom Prešov
Objekt MV SR, Slovenská Ľupča
Požiarna zbrojnica, Prešov
Prešovská univerzita
Prešovský samosprávny kraj Prešov
Regada s.r.o., Prešov
SAD
Slovenská pošta a.s., Košice
SPP a.s., Jabloňov
Správy katastrov
Tomark s.r.o., Prešov
Domov Dôchodcov Košice
WEST Export-Import
Železničná polícia, Košice

Dodávka a montáž telekomunikačných systémov

ABB, Košice
Daňové úrady
DATAS  s.r.o., Košice
Draka Comteq Prešov
DSS Prešov
Embraco Slovakia s.r.o., Spišská N.Ves
FNsP  Prešov
Glunz & Jensen s.r.o., Bratislava
Heineken Slovakia – Gemer, R. Sobota
Hesta, Prešov
IS-LOM s.r.o. Maglovec, Vyšná Šebastová
JEDNOTA SD
Krajský úrad práce Prešov
Mestské úrady
Nemocnica s pol., Krompachy
Okresné úrady
OZEX s.r.o., Prešov
Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., prevádz.Hencovce
Prešovská univerzita
Regada s.r.o., Prešov
Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov
SAD
Slovenská pošta a.s., Košice
Solivary a.s., Prešov
Spravbyt a.s., Prešov
Slovenská televízia
SSM - Minioceliareň Strážske
Štátny zdravotný ústav, Prešov
Tomark s.r.o., Prešov
Úrad prešovského samosprávneho kraja
Všeobecná zdravotná poisťovňa
WEST Export Import Co.v.o.s., Kráľova pri Senci

 

Zabezpečovacie systémy – PSN a EPS

Administratívne budovy
CO sklady
Čerpacie stanice
Daňové úrady
Draka Comteq Prešov
DSS Prešov
DSS Sečovce
EKO SVIP s.r.o. - Sabinov
CHEMOSVIT, a.s.
Kaštieľ Stropkov
Kojšova Hoľa - Chata Erika
Mestské a obecné úrady
Múzeum, Košice
Nákupné strediská
Nemocnice, lekárne
Obchodné domy
Obchody, sklady
Objekt MV SR, Slovenská Ľupča
Objekty hmotných rezerv
Okresný úrad
Poštové úrady
Priemyselné objekty
Priemyselný park Bardejov
Priemyselný park Matejovce
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Regionálna národná poisťovňa
Reštaurácie, hotely
Sociálna poisťovňa, Svidník
Štáte archívy
TESCO
Vodárne a kanalizácie
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Výrobné haly, dielne
W.A.L. Group s r.o., Prešov
Zdravotné poisťovne
Zmenárne
ZVJS, Sabinov
Zimný štadión Brezno

Nemocničné komunikačné a prístupové systémy

ABB, Košice
Domov dôchodcov, Košice, Poprad, Stará Ľubovňa
DSS Prešov
Glunz & Jensen s.r.o., Bratislava
Grécko-katolícky seminár, Prešov
MFN Martin
NsP, Krompachy – chirurgické oddelenie
NsP, Krompachy – pôrodnicko-gynekologické oddelenie
NsP, Prešov - detské oddelenie, neurológia
NsP Trebišov
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Bratislava

Monitorovacie systémy

ABB Komponenty s.r.o., Košice
ABB Elektro s.r.o., Košice
EKO SVIP s.r.o. - Sabinov
FVE Vojany
Grécko-katolícke biskupstvo, Prešov
HO PZ Zboj
HO PZ Vyšné Nemecké
Lekárne Schneider
Mesto, Levoča
Mesto, Prešov
Mesto Sabinov
Mesto, Snina
Mesto, Trstená
Mestská polícia, Prešov
Mestský úrad, Starý Smokovec
MFN Martin
NAY Elektrodom, Prešov
Obec, Hlinné, Svinia, Pečovská, Sejkov, Hlivištia
Objekt MV SR, Slovenská Ľupča
Orac Lipany
Prešovská univerzita
Priemyselný park Matejovce
Radoma s.r.o, Kapušany pri Prešove
STAKU, s.r.o. Prešov
ZVJS Sabinov
ŽSR Poprad

Ozvučenie

Bowling - 4sport, Prešov
DSS Sečovce
FNsP Prešov - Internistický pavilón
Kúpalisko Plaza Beach, Prešov
Mestská hala, Prešov
Mestký rozhlas Banská Štiavnica
Obecný rozhlas, Kuková
Priemyselný park, Bardejov
SOU Technické, Prešov
Zimný štadión, Brezno
ZVJS Sabinov

Elektroinštalácie

Bytový dom, Špišské Podhradie
ČOV Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Šaca, Moldava
DSS Spišské Vlachy
DSS Rakovec nad Ondavou
FNsP Brno
Magistrát Košice
MŠ Haburská, Prešov
Prešovská Univerzita, Prešov
Rodinné domy
SAV Košice
Social. Trans, Spišské Vlachy
Stavoprojekt Prešov
Vodárenská Veže Prešov
Základná škola Bystré, Pavlovce