ÚvodProduktyZabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy

Zmyslom elektronických zabezpečovacích systémov je zabrániť vniknutiu nepovolanej osoby do chráneného priestoru, prípadne o vniknutí do takéhoto priestoru okamžite informovať. Zabezpečovacie systémy prešli dynamickým vývojom a dnes máte možnosť vybrať si z najmodernejších systémov ochrany podľa vašich potrieb za dostupné ceny.

Ochrana elektronickým zabezpečovacím systémom

Pri výbere systému elektronického zabezpečenia je predovšetkým potrebné zvážiť typ prevedenie zabezpečovacieho systému, t. z. či je potrebná ochrana a zabezpečenie objektu proti vonkajšiemu vniknutiu, základná plášťová ochrana, kde dochádza k najčastejším narušeniam objektov alebo kontrola pohybu vo vnútorných priestoroch. Zabezpečovací systém chráni objekt proti vlámaniu, sabotáži a slúži k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečí prenos informácií o narušení priestoru Zabezpečovací systém funguje na báze ústredne, ktorá vyhodnocuje prijaté signály a následne rozhodne o spustení poplachu.

Protipožiarne systémy

Štandardom u systémov elektronického zabezpečenia je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Hlásiče požiaru elektronického protipožiarného systému sledujú a spoľahlivo vyhodnocujú, požiarnu situáciu v monitorovanom priestore, čím umožnia minimalizovať prípadné škody na majetku.

Zabezpečovací systém je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku ako firiem tak aj domácnosti.

Naša ponuka

V súčasnosti je možný výber z klasických alebo bezdrôtových zabezpečovacích systémov. Výber je na samotnom zákazníkovi.
Naša spoločnosť ponúka:

  • elektronický systém ochrany pred narušením objektov,
  • systém kontroly vstupov,
  • systémy priemyselných televízií,
  • systémy elektronického protipožiarného zabezpečenia
  • komplexné služby elektronickej ochrany objektov, čo znamená projekčnú činnosť, montážnu činnosť, vykonávanie revízií, dodávok a servisnej činnosti.

Zabezpečovací systém je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou ochrany majetku ako firiem tak aj domácnosti. Všetky ponúkané zabezpečovacie systémy a ich komponenty spĺňajú normy STN a EU.